Bot-BH chào bạn hãy xem bot biến hình nhé... Bạn đã nhập
hotgirlmidu, tamtit, lamtamnhu, phambangbang, jangnara, luudiecphi ...

Nhập tên mà Bot sẽ biến thành nha. Tên có sẵn phía trên. Viết liền, không dấu, không viết hoa nhé (vd:tamtit)

Sau đây là hình mà Bót biến thành bot nè: Nhìn Giống Không