ola mod

img
img
img
Phiên bản Ola Mod:
Mod chụp ảnh
Mod ẩn ứng dụng
Thay icon hiện nick và tắt nick
Thay ngôn ngữ
Và nhiều thay đổi khác
Thông tin phần mềm:
Tên phần mềm: Ola Rice Kute
Nhà sản xuất: Micro Game
Thể loại: Chat,Kết nối
Nền: Java/J2ME
Màn hình: 240×320,320×240
Ngày phát hành: 31/1/2012
Ngôn ngữ: Tiếng Viêt
Dung lương: Tùy phiên bản mànhình
Tải tại đây:
Tải tại đây 240×320
Tải tại đây 320×240
Nguồn wvn

Back to posts
Comments:

Post a comment