smile phòng chát xgtem

Để làm hình mặt cười như hình dưới :Dlà dấu : và chữ D viết hoa thành :D . VD: tạo hình hoa hồngthi ta viết :rose:viết liền sẽ thà là được :rose:
Một số smile đơn giản khácimg

Back to posts
Comments:
[2012-02-15 20:57] eu oi:

Duyphong™


Post a comment