Không khuyến khích.
Công cụ : MobiExpole
http://upwap.ru/d/1547580/646rmc33cq...7VhBySHINT.jar
Ucbrower
http://upwap.ru/d/1547626/646rmc33cq..._V7.7.1.88.jar
Cách làm :
Các bạn down Game hoặc phần mềm cần crack về bằng UC (chọn "Lưu" dưới dạng*_jarnhé).
Chạy MobyExplore tìm đến file*_jar vừa down về -> đổi tên thành *.zip.
Sau khi dổi tên thành *.zip bấm tùy chọn -> thao tác -> Crack.
-Sau khi hoàn thành , trong thư mục chứa file .zip sẽ thêm 1 file ,bạn sửa tên thành .jar để sử dụng
bonus : Tùy ứng dụng . Có ứng dụng xài được thì tốt và có ứng dụng crack xong cấu trúc của ứng dụng thay đổi nên ứng dụng đó bị sai . Chỉ dành cho sms 1 chiều.

Trang chủ.TeenVTV6.Wap.ShYahoo bot last visit powered by MyPagerank.NetMsn bot last visit powered by MyPagerank.NetVietnam Backlinks
Total: 719
Tag
http://TeenVTV6.Wap.Sh/java/files/crak_sms_explore
http://TeenVTV6.Wap.Sh/java/files/crak_sms_explore,sitemap

Ring ring