Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Các bạn chơi nhiều r nhưg mấy ai biết làm thế nào ?
Đơn giản lắm.
Vd game ns2 nhé, các b dùng bytecode vào a.class/method/<clinit> và để ý giúp mình như sau :
Phần thứ nhất : từ iconst_0 tới iconst_xx là mô tả thứ tự ( iconst_x ) và tên gọi ( ldc ".." ) về quái
Trích dẫn
...
3. iconst_0
4. ldc "Nhím Nâu"
5. aastore
6. dup
7. iconst_1
8. ldc "Thỏ Trắng"
9. aastore
10. dup
...
Phần thứ hai : (máu của quái đó và lượng máu mất khi bị quái đánh)
vẫn trong <clinit> bấm menu/Navigatio/jump/121
nơi này mô tả máu của quái
Trích dẫn
...
122 iconst_0
123 bipush x
124 iastore
125 dup
126 iconst_1
127 bipush x
...
248 dup
nơi này mô tả
Trích dẫn
...
253 iconst_1
254 sipush x
255 dup
...
384 dup
...
màu x mô tả máu quái, x là sức công của quái, sửa từ 122 - 348 về 0 là k mất máu.
Phần thứ ba : (tăng lực oáh, one hit á)
vẫn trong <clinit> bấm menu/Navigatio/jump/387
phần này mô tả số máu mà quái mất khi bị đánh
Trích dẫn
...
253 iconst_1
...
387 dup
388 iconst_0
389 sipush y
390 iastore
391 dup
392 iconst_1
393 sipush y394 iastore
...
522 dup
...
màu cà chua y là số máu quái mất khi bị đánh.
Phần thứ tư : (nhân exp nè)
vẫn trong <clinit> bấm menu/Navigatio/jump/526
phần này mô tả điểm kinh nghiệm của từng quái nhé
Trích dẫn
...
526 dup
527 iconst_0
528 sipush z
529 iastore
530 dup
531 iconst_1
532 sipush z
533 iastore
...660 dup
...
màu xanh dươg z là số exp, edit từ 526 - 660tùy ý thôi.
Như vậy mình đã share rất chi tiết r nhé, quá mĩ mãn rồi.

Trang chủ.TeenVTV6.Wap.ShYahoo bot last visit powered by MyPagerank.NetMsn bot last visit powered by MyPagerank.NetVietnam Backlinks
Total: 708
Tag
http://TeenVTV6.Wap.Sh/java/files/hack_ninjaschool
http://TeenVTV6.Wap.Sh/java/files/hack_ninjaschool,sitemap