Old school Easter eggs.
Đầu tiên bạn down
game về
bung ra và tại mục
effect lấy ra file Hole
dùng pm ModTeamobi
unpack file đó ra được
các hình.
Dùng pm vẽ ảnh trong
suốt bôi những khoản
trống trong vòng tròn
màu đỏ thành ảnh trong
suốt( chừa lại vòng tròn
đỏ nha).
Làm hết các hình đó
xong thì pack lại và nén
vào xem kết quả
p/s: làm cách trên chống
được đục nhưng mình
đụt cũng k đc.

Trang chủ.TeenVTV6.Wap.ShYahoo bot last visit powered by MyPagerank.NetMsn bot last visit powered by MyPagerank.NetVietnam Backlinks
Total: 676
Tag
http://TeenVTV6.Wap.Sh/java/files/mod_chong_duc_army
http://TeenVTV6.Wap.Sh/java/files/mod_chong_duc_army,sitemap