XtGem Forum catalog
mod sever phiên bản mới nhất của avatar là 1.7.5 nhé!
Các bạn dùng bytecode tìm kiếm đại một tên sever ví dụ:"Hoan My"! Nó sẽ cho ra kết quả là"GameMidlet.class" ở thưmục "main" các bạn chọn "GameMidlet" tìm kiếm tiếp từ"Hoan My" nósẽ cho ra method "clinit", khi vào các bạn để ý từdòng "7" đến dòng"45" nó như thế này:
7 iconst_0
8 ldc "112.213.85.101"
9 aastore
10 dup
11 iconst_1
12 ldc "112.213.85.102"
13 aastore
...
43 dup
44 iconst_0
45 ldc "115.84.183.38"
và các bạn để ý tiếptừdòng "109" đến"151", nó như thế này:
109 iconst_1
110 ldc "Thanh Pho DieuKy"
111 aastore
112 dup
113 iconst_2
114 ldc "Thanh Pho HoanMy"
115 aastore
...
149 dup
150 iconst_1
151 ldc "Thanh Pho Bao Binh"
Các địa chỉ sever tương ứng với tên severtheo thứ tự, ví dụ:"112.213.85.101"là"Thanh Pho Dieu Ky". Nếu muốn mod sever thì tả chỉ cần sửa địa chỉ và sửa lại tên. Ví dụ muốn đổi Thanh Pho Dieu Ky thành Thanh Pho Bao Binh ta làm như sau: sửa (ldc"112.213.85.101") thành (ldc "115.84.183.38") ở dòng "8" và sửa (ldc"Thanh Pho Dieu Ky") thành (ldc "Thanh Pho Bao Binh") là ok. Dưới đây là địa chỉcủa các sever:
Thanh Pho Dieu Ky: 112.213.85.101
Thanh Pho Hoan My: 112.213.85.102
Thanh Pho Mong Mo: 112.213.85.103
Thanh Pho Tam Giao: 112.213.85.104
Thanh Pho Huyen Dieu: 112.213.85.105
Thanh Pho Tri Ky: 112.213.85.106
Thang Pho Nhan Ai: 112.213.85.109
Thanh Pho Hoa Binh: 112.213.85.110
Thanh Pho Bao Binh: 115.84.183.38
Chúc các bạn thành công!
Nguồn:wvn

Trang chủ.TeenVTV6.Wap.ShYahoo bot last visit powered by MyPagerank.NetMsn bot last visit powered by MyPagerank.NetVietnam Backlinks
Total: 669
Tag
http://TeenVTV6.Wap.Sh/java/files/mod_seve_avatar
http://TeenVTV6.Wap.Sh/java/files/mod_seve_avatar,sitemap