1.Tại sao gọi là ông Trăng ( ông tri , ông sao) mà khônggọi bà Trăng?
Câu trả lời: tại vì con trai đẹp hơn con gái!
2.Tại sao có bà phù thủy mà không có ông phù thủy?
Câu trả lời: không có người đàn ông nào độc ác hơn đàn bà!
3. Tại sao chỉ có mỹ nhân kế mà không có nam nhân kế?
Câu trả lời: Họ không gian xảonhư phụ nữ được!
4. Tại sao có ông Noel mà không có bà Noel?
Câu trả lời: Tại vì đàn ông nhân hậu hơn đàn bà!
5.Tại sao gọi là phụ nữ mà lại không có... phụ nam?
Câu trả lời: Tại vì con gái chỉ là phụ thôi!!!!!!

Trang chủ.teenvtv6Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.NetMsn bot last visit powered by MyPagerank.NetVietnam Backlinks
Total: 418
Tag
http://GOCTROCHOI.XTGEM.COM/bathu/tuhaolacontrai
http://teenvtv6.wap.sh/bathu/tuhaolacontrai,sitemap

Ring ring