XtGem Forum catalog
Dùng Bytecode editor vào b.class.
Search "TEA MOBI" sẽ thấy
method a chứa mấy dòng so
sánh.
Xem từ dòng 55 > 76 rồi sửa 4
dòng cóif_icmpne thành if_
icmpeq.
Cach nay dung duoc voi hau het cac game dung ma kich hoat cua Team
Trang chủ.teenvtv6Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.NetMsn bot last visit powered by MyPagerank.NetVietnam Backlinks
Total: 140
Tag
http://GOCTROCHOI.XTGEM.COM/java/files/crak_ma_game_team
http://teenvtv6.wap.sh/java/files/crak_ma_game_team,sitemap