XtGem Forum catalog
Mình chỉ hướng dẫn game nqsh nha. Cong mobi army làm tương tự
Mở bytecode Tìm kiếm với từ khóa getProperty và writeUTF.
Kết hợp giữa 2 kết quả tìm kiếm ta được 1 class duy nhất cần tìmlà dm.class.
Mở nó ra và tìm với từ khóa:
microedition.platform
Ta sẽ thấy nó trong void a:
localon.c().writeUTF(paramString1);
localon.c().writeUTF(paramString2);
localon.c().writeUTF(paramString3);
localon.c().writeUTF(System.getProperty("microedition.platform");
localon.c().writeByte(0);
localon.c().writeByte(GameMidlet.d);
Ta sẽ sửa thành:
localon.c().writeUTF(paramString1);
localon.c().writeUTF(paramString2);
localon.c().writeUTF(paramString3);
localon.c().writeUTF(System.getProperty("Nokia2700c-2/09.98");
localon.c().writeByte(0);
localon.c().writeByte(GameMidlet.d);
Mục đích là đánh lừa server rằngđây là máy Nokia 2700c, ver 09.98.
Nói thì lằng nhằng nhưng bạn cứ làm thế này:
Mở file class vừa tìm được ở trênlà dm.class bằng bytecode sửa:
ldc "microedition.platform"
invokevirtual java/io/DataOutputStream/writeUTF(Ljava/lang/StringV
Thành
invokevirtual ob/c()Ljava/io/DataOutputStream;
ldc "Nokia2700c-2/09.98"
nop
nop
nop
invokevirtual
java/io/DataOutputStream/writeUTF(Ljava/lang/StringV

Trang chủ.TeenVTV6.Wap.ShYahoo bot last visit powered by MyPagerank.NetMsn bot last visit powered by MyPagerank.NetVietnam Backlinks
Total: 1130
Tag
http://TeenVTV6.Wap.Sh/java/files/mod_java_pc
http://TeenVTV6.Wap.Sh/java/files/mod_java_pc,sitemap