The Soda Pop
-Giải nén file b.class ra, dùng bytecode editor mở > method > keyPressed . Hàm keyPresseddùng để xác định mãphím khi ta bấm và quyết định xem với mã phím đó thì thực hiệnlệnh gì, lệnh này đc người viết định sẵn. Ngoài ra còn hàm keyReleased (thực hiện khinhả phím), keyRepeated (thực hiện khi giữ phím)...
+Hàm switch để đặt điều kiện cho 1 biến
case giá_trị_1: làm việc này
case giá_trị_2: làm việc kia
...
+Cái mà ta cần sửa nằm trong hàm switch này nên khi tìm kiếm hãy gõ từ khoá switch
+Hàm này có thể dùng để đặt điều kiện cho bất kì biến nào, koriêng gì mã phím nên ta CHỈ quan tâm đến hàm chứa những mã phímquen thuộc
-Mở method keyPressed ra. Tìm dòng
Trích dẫn
tableswitch Label92 -4:Label79,-3:Label66,-2:Label53,-1:Label40
-Ở đây ta có:
*-1: mã phím lên
*-2: mã phím xuống
*-3: mã phím trái
*-4: mã phím phải
và sau mỗi mã phím ta thấy 1 Label có đính kèm 1 số đằng sau(số hiệu của lệnh đc thực thi). Việc cần làm để mod key chính là thay đổi số hiệu này với mã phím tương ứng.
-Thử mod phím lên thành xuống, xuống thành lên xem nào. Ta đổi số hiệu Label của phím lên (mã -1) và phím xuống (mã -2) cho nhau:
Trích dẫn
...-2:Label 53 ,-1:Label 40 ...
=>
Trích dẫn
...-2:Label 40 ,-1:Label 53 ...
Xong save file b.class này lại, thay vào file jar và test xem. Vậy là coi như đã mod đc key ở dạngđơn giản rồi
*Lưu ý: thực tế hàm switch này ko nhất thiết phải nằm trong method keyPressed, keyReleasedhay keyRepeated nên phải tùy trường hợp mà tìm sửa. Chúc thành công!

Trang chủ.TeenVTV6.Wap.ShYahoo bot last visit powered by MyPagerank.NetMsn bot last visit powered by MyPagerank.NetVietnam Backlinks
Total: 628
Tag
http://TeenVTV6.Wap.Sh/java/files/mod_key
http://TeenVTV6.Wap.Sh/java/files/mod_key,sitemap