XtGem Forum catalog
Như ta đã biết, trong j2me thì khi sang bytecode cũng vậy, hàm ar() là hàm tính tổngđộ dài chuỗi các từ trong class và trả vềcho java y tổng đó.
Trong Ola, yw.class là nơi chứa ký tự (chứa tổng), khi thay đổi câu từ, tổng sẽ khác vs tính toánlàm cho lỗi, ở đây là java lang erro.
Tình cờ mình mò ra đc trong as.class là nơi chứa java lang nhưng chưa có biết sửa. Nãy đi hỏi thấy hàm ar() nên lục tìm as.class để mã hóa lại nó.
Dùng bytecode, ta vào as.class, gọi hàm ar() , bytecode trả về kết quả
Trích dẫn
624 invokestatic as/ar()I
...
637 iload_0
638 sipush 13310
639 if.icmpeg Label1429
...
648 iload_0
649 sipush 11799
650 if.icmpeg Label1452
...
màu đỏ là tính toán, màu xanh làthứ ta cần quan tâm - n là nơi mã hóa byte ký tự của Olatrong yw.class.
Ta sửa thành
Trích dẫn
624 invokestatic as/ar()I
...
637 iload_0
638 sipush 0
639 if.icmpeg Label1429
...
648 iload_0
649 sipush 0
650 if.icmpeg Label1452
...
là đã bỏ đi đc mã hóa rồi.
Trang chủ.TeenVTV6.Wap.ShYahoo bot last visit powered by MyPagerank.NetMsn bot last visit powered by MyPagerank.NetVietnam Backlinks
Total: 731
Tag
http://TeenVTV6.Wap.Sh/java/files/pha_ma_hoa_ola
http://TeenVTV6.Wap.Sh/java/files/pha_ma_hoa_ola,sitemap