Hoang dã.mp3
Voi con.mp3
Gà.mp3
Mèo dữ.mp3
Tiếng chó sủa.mp3
Tiếng chim vỗ cánh.mp3
Buổi sáng ở nông trại.mp3
Tiếng sư tử.mp3
Tiếng gà con.mp3
Bài ca chim bắt ruồi.mp3
Vịt trong hồ.mp3
Meooowwwww....mp3
Jazz.mp3
Meowmeow....mp3
Tiếng đầm lầy.mp3
Tiếng sóc kêu.mp3
Nông trại.mp3
Tiếng nghé kêu.mp3
Tiếng chim ưng.mp3
Tiếng cún con kêu.mp3
Tiếng thú dữ.mp3
Tiếng muỗi bay.mp3
+ Chim!!